De missie van 1TransVir


1TransVir heeft als missie klanten te voorzien van duurzame datacentrum diensten. 1TransVir heeft als ambitie om een klant gedreven, duurzame en innovatieve dienstverlener te zijn.

Wij willen onze doelstelling realiseren op een innovatieve, maatschappelijke en duurzaam verantwoorde wijze en altijd volgens onze kernwaarden:

  • Innovatief
  • Maatschappelijk & lokaal betrokken
  • Duurzaam
  • Duidelijk, transparant en betrouwbaar
  • Kwaliteit en continuïteit
  • Samenwerking

Samenwerking met partners

Samen met onze partners vertalen we ideeën naar oplossingen om u te ontzorgen, te beschermen op duurzame wijze. Dat doen we met persoonlijke aandacht voor klanten, partners, medewerkers en omgeving. Wij ontzorgen door ICT- en datacenterdiensten (outtasking) geheel of gedeeltelijk uit handen te nemen. Daarbij streven we naar een onbeperkte flexibele capaciteit via virtualisatie en cloudoplossingen. Dit alles op basis van duurzaamheid door klimaat neutraal te opereren.


De visie van 1TransVir

De komende vijf jaar zet 1TransVir in op veiligheid, duurzaamheid en stabiliteit. Maar daarnaast ook op het vergroten van het dienstenaanbod om u als klant te ondersteunen, ontzorgen en beschermen.

Via virtualisatie en de cloud bieden we u een onbeperkte en flexibele capaciteit. Ook ontzorgen wij u door ICT- en datacenterdiensten (outsourcing) volledig uit handen te nemen.

INNOVATIE

1TransVir staat voor innovatie, uw innovatie. Daarom werken we continue aan nieuwe diensten en een nog groenere werkomgeving voor onze klanten en onze medewerkers. 1TransVir wekt haar eigen energie op, hergebruikt energie en maakt gebruik van windenergie van 2 windmolens tegenover het datacentrum.


Duurzaam

1TransVir maakt gebruik van hergebruik van ontwikkelde warme in het datacenter en wekt zelf energie op dat zorgdraagt voor een groot deel van haar energiebehoefte. Het toegepast natuurlijk koelsysteem draagt zorg tot wel 60% reductie in energie verbruik.

ICT is verantwoordelijk voor een groot deel (tot 60%) van de elektriciteitsconsumptie van bedrijven en instellingen. Door ICT als nutsvoorziening o.b.v. tot wel 60% energie reductie te bewerkstelligen realiseert 1TransVir een aanzienlijke bijdrage in de besparing van energie bij zichzelf en geeft dit voordeel door aan u.

Onze strategie


1TransVir is onderdeel van IT Capital, een groep van bedrijven die vanuit innovatie, duurzaamheid en eigen specialisatie werken. Het fundament van 1TransVir is een eigen duurzaam en klimaatneutraal datacenter in Deventer.

Uitbreiden doen we in kleine stapjes en volledig ‘opportunity’-gedreven. Hierdoor garanderen we u een robuuste en hoogwaardige end-to-end dienstverlening vanuit een klimaat neutraal en voor u uiterst aantrekkelijke omgeving.

1TransVir levert veel diensten vanuit haar datacenter. Hierdoor hebben organisaties toegang tot onze – eenvoudig schaalbare – diensten. Van groot tot klein en van profit tot non-profit; elke organisatie of instelling speelt met andere vragen. Wij spelen hierop in en leveren exact dat wat u nodig heeft.

1TransVir blijft investeren in de toekomst. Dat betekent dat we voortdurend werken aan nieuwe kennis en aan relevante partnerships. Zo verbeteren we onze diensten nog verder of breiden ze uit. Wij streven ernaar deze diensten efficiënt en betrouwbaar te leveren om u zo volledig van uw ICT-werkzaamheden te ontzorgen, klimaatneutraal en tegen een zeer gunstige prijs.